Rich Menu [LINE@] แพ็กเกจและค่าบริการ ราคาเท่าไหร่

Rich Menu [LINE@] แพ็กเกจและค่าบริการ ราคาเท่าไหร่

Rich Menu คือ เมนูที่เป็นแถบรูปภาพที่สามารถปรับแต่งได้ด้านล่างที่อยู่ในห้อง Chat เพื่อเพิ่มช่องทางการ Interact ระหว่าง Bot กับ User ให้มีความหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการพิมพ์เพียงอย่างเดียว เราสามารถกำหนด Action ของพื้นที่ในรูปภาพได้ต่างกัน ดังเช่นรูปประกอบด้านล่างนี้ครับ

Action ต่าง ๆ ของ Rich Menu

  1. Message action: เปรียบเสมือนการพิมพ์แทน User โดยเมื่อมีการกดที่ Action นี้ฝั่งของ User จะมีการส่งข้อความตาม Message ที่ได้ตั้งไว้ออกมา
  2. URI action: การเปิดเว็บไซต์ หรือ Scheme อื่นๆ เช่น tel

จากรูปประกอบด้านบน เราจะเห็นว่า Expedia มีการใช้ Rich Menu ที่มี Action สองประเภท นั่นก็คือ Keyword และ URI

ให้เข้าไปในหน้า https://admin-official.line.me และเลือก Create rich content > Rich menu และตั้งค่าต่าง  ๆ ตามที่ต้องการครับ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.