Google ประกาศ GA4 กำลังจะมาแทนที่ Universal AnalyticsGoogle ประกาศ GA4 กำลังจะมาแทนที่ Universal Analytics MORE

Google ประกาศ GA4 กำลังจะมาแทนที่ Universal Analytics

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ Google ได้ทำการปล่อย Google Analytics 4 หรือที่เรารู้จักกันในนาม GA4 ออกมาให้เราทดดลองใช้ และประกาศว่ามีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ตัวสมบูรณ์ได้ ตอนนี้ Google ได้ส่งจดหมายประกาศมาแล้วครับว่า GA4 กำลังจะเข้ามาแทนที่ Universal Analytics แล้วครับ