Sketch vs. Adobe XD สำหรับ Web Design เลือกใช้เครื่องมือไหนดี MORE

Sketch vs. Adobe XD สำหรับ Web Design เลือกใช้เครื่องมือไหนดี

สำหรับการทำงานในสาย Web Designer การออกแบบ UX UI ในกระดาษกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป กลับกลายเป็นว่าเครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการออกแบบ กลายเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่า แต่เครื่องมือนั้นก็มีเยอะแยะมากมาย จนเลือกใช้ไม่ถูก